Et mestermøte mellom 3 av de beste keramikerne i Skandinavia

Den Skandinaviske keramikken har eksistert lenge. Iallfall om vi skal tro sikre kilder. Den oppstod på 1800-tallet og de som har hatt størst og bredest appell og påvirkning på den keramiske kunsten i Skandinavia er særlig 3 personer : Nils de Barck, Patrick Nordstrøm og Andreas Schneider.

Frem til 1800-tallet så fantes det ingen klar og tydelig retning innenfor keramikk-kunst. “Heldigvis så ble Europa under annen halvdel av 1800-tallet rammet av Japonismen- en sterk påvirkning av japansk kunst og kultur og dette ga særlig uttrykk i billedkunsten men også i keramisk kunst”(http://www.matslinder.no/2016/01/06/mestermote-mellom-tre-skandinaviske-keramikere/.) Den unike stilen Art Nouveau bredde seg også snart innover Skandinavia som en bølge. I spissen stod franskmannen Jean Carries. Av denne nye linjen innenfor keramikken som kom nå var det særlig Patrick Nordstrøm av de skandinaviske keramikerne som lot seg bevege og inspirere til å lage helt ny og spennende keramikk. Svensken flyttet like godt til Danmark og hadde sitt virke her hele resten av sitt yrkesaktive liv som keramiker.

Nils De Barck derimot var franskmann og bodde og virket i Frankrike stortsett hele sitt kunstneraktive liv. Andreas Schneider på sin side fikk hele sin keramiske utdanning i København

og etterhvert som han ble etablert keramiker så fikk han innpass på “Københavns Lejrvarefabrikk.”

Nils De Barck var såvidt man vet den aller første keramikeren i Skandinavia som jobbet med høybrent leirgods. Felles for alle disse 3 verdenskjente kunstnerne er at de har en gjennomgående strek av kunststilen Art Nouveau i sine verker og på sitt aller beste så lagde de keramikk i ypperste verdensklasse. Om vi sammenligner disse keramikerne sånn rent økonomisk så vil prisforskjellen på deres verk være ganske ulik. Svenskene og danskene på sin side har alltid vært ekstraordinært gode på å bygge opp solide merkevarer og dessuten veldig gode på markedsføring mens Norge stiller seg helt annerledes. Prisvurderingene gjort i senere tid er rett og slett et utslag av hvor gode de enkelte kunstnere har vært i henhold til å bygge opp under sitt design og sin merkevare.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *