VPN Norge og gamle tradisjoner som håndlaget keramikk

Nye tider over hele verden og særlig det at myndighetene ønsker å kontrollere det som foregår på private datamaskiner hjemme i din egen stue gjør ønsket om en tjeneste som vil gi deg en tryggere og mer privat ferdsel på nettet eksplodert i popularitet. Denne tjenesten kalles VPN. Derfor ble VPN norge utviklet for å fylle nettopp dette behovet for folk flest. “VPN er en tjeneste som lar deg kjøre all internettrafikk gjennom en virtuell tunnel. Denne teknologien gjør at man kan føle seg mye tryggere på daglig basis. Om man bruker VPN så vil ingen ha tilgang til eller ha muligheten til å spore internettbruken din tilbake til deg, hverken politi, den norske staten eller privatpersoner”

(https://www.tek.no/artikler/samletest-har-du-egentlig-valgt-den-beste-vpn-losningen/277242.)

VPN er ikke bare med på å forsikre deg som privatperson at ingen vil få tilgang til dine private data men dessuten også kunne få tilgang til et mye bredere utvalg av filmer gjennom strømmetjenester som Netflix og andre.

Fra nyvinninger teknologisk sett til gammelt og edelt håndverk som keramikk så er det viktig å ta vare på både det nye og det gamle for begge har stor verdi i seg selv. “Keramikk er en fellesbetegnelse for produkter framstilt av masser som inneholder leire eller leirelignende materialer og gjort holdbare ved brenning” (https://snl.no/keramikk.) Råstoffene er vanligvis leire og kaolin i tillegg til en masse ulike mineraler og metalloksider blant annet.

For å skape keramisk håndverk og kunst bruker noen kunstnere fortsatt hendene som arbeidsredskap for å skape produkter som innehar en unik og særegen design mens andre igjen ønsker å ta i bruk maskiner slik at produktene blir mest mulig like på hverandre når de er ferdig produsert. I den industrielle produksjonen så blir ofte store blandemaskiner brukt flittig. Det finnes også et meget stort utvalg av ulike glasurer og farger som kan legges på produktene slik at man kan velge design selv.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *